Chuyên cung cấp các loại bóng đèn halogen, Xenon dùng cho các máy y tế như: Bóng đèn máy nội soi dạ dầy; Bóng đèn XenonBóng đèn nội soi tai mũi họngBóng đèn nha khoa, bóng đèn mổ, bóng đèn kính hiển vi, bóng đèn chiếu vàng da, …với đủ các loại điện áp và công suất.
Bóng đèn OSRAM, PHILIPS

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa

Mình nhận order tất cả các loại bóng đèn Halogen của Osram, Philips, Merivaara, Skylux, Solar, ILT..

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 1

Bóng đèn mổ SkyLux 24V 40W đuôi Xoáy E11

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 2

Một số hình ảnh bóng đèn để các bạn tham khảo và dễ hình dung:

1. Bóng choá (hay còn gọi là bóng chén, bóng mắt trâu): Dùng trong các máy nội soi dạ dày, nội soi Tai Mũi Họng… 24V 250W 50h, 24V 250W 500h, 15V 150W 50h, 15V 150W 500h của OSRAM, PHILIPS…

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 3

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 4

2. Bóng tim: Dùng cho kính hiển vi, đèn mổ, bóng đèn sinh hóa… 24V 150W, 24V 40W, 24V 50W, 24V 100W, 22.8V 40W, 22.8V 150W…, bóng sinh hóa 6V 10W, 12V 20W, 6V 20W các loại của OSRAM, PHILIPS, ILT

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 5

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 6

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 7

3. Bóng đèn dùng cho ghế răng: 12V 50w, 24v 50w.. OSRAM, PHILIPS…

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 8

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 9

Bóng đèn trám răng, bóng đèn quang trùng hợp 12v 75W Haolang, PHILIPS, OSRAM.

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 10

Bóng Philips, OSRAM 6V/20W Bóng tim – huyên dùng trong kính hiển vi.

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 11

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 12

64258 12V/20W (Bóng tim) – Tuổi thọ 2000 h chuyên dùng cho máy sinh hóa, chế bóng sinh hóa tự động, bán tự động.

64225 6V 10W chuyên dùng cho máy sinh hóa bán tự động

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 13

6605 6V 10W Philips 2000h dùng cho máy sinh hóa bán tự động, chế bóng sinh hóa tự động

Bóng ilt 12v 50w CHUYÊN DÙNG CHO MÁY SINH HÓA BS200, BS300, BS400 ĐỜI CŨ

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 14

Bóng 12v 20W Mindray BS 200, BS300, BS400 BS800 đời mới

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 15

Bóng đèn 12V 50W sinh hóa Advia/Siemens

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 16

Bóng đèn 12V 20W Sinh hóa Hitachi 717,704, 917, 902

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 17

BÓng đèn Sinh hiển vi khám mắt 6V 27W

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 18

Bóng đèn 12V 50W Roche/ Cobas

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 19

BÓng đèn 6V 20W sinh hiển vi khám mắt

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 20

Bóng đèn 12V 30W Chuyên dùng cho máy sinh hiển vi khám mắt

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 21

Bóng 12v 30W dùng cho kính hiển vi Olympus các loại

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 22

12V/50W (Bóng tim) – Bóng đèn ghế nha

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 23

64617 12V/75W (Bóng choá) – – Chân dẹt, choá bé Bóng đèn trám răng

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 24

64640 24V/150W (Bóng tim) – Chuyên dùng cho đèn mổ Solar, Drager, Martin các loại

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 25

Bóng đèn Xenon chuyên dùng cho các máy nội soi dạ dày, nội soi khớp gối, nội soi tiêu hóa các loại Karl Storz, Olympus, Fujinon, Pentax…

Perkin Elmer/Excelitas 14V 150W, 14V 175W, PE300BFA 300W:

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 26

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 27

OSRAM XBO 180W, OSRAM XBO 300W

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 28

Bóng đèn y tế, bóng đèn sinh hóa, bóng đèn nội soi tai mũi họng, bóng đèn nội soi tiêu hóa - 29

Call em: 0919.090.886 em sẽ tư vấn trực tiếp nhé!

Mail: bongdenyteosram@gmail.com